Oral History phỏng vấn Dương Thu Hương

30 Tháng Mười Một 20196:39 SA(Xem: 3226)

VĂN HÓA ONLINE - CỘNG ĐỒNG - THỨ BẨY 30  NOV 2019


Oral History phỏng vấn Dương Thu Hương


Hội Bảo Tồn Văn Hoá Và Lịch Sử Người Mỹ Gốc Việt (Vietnamese American Heritage Foundation) phỏng vấn bà Dương Thu Hương.


Jun 25, 2018


https://www.youtube.com/watch?v=ol-WdbHBhVs


image020