Giáo sư Phương Oanh: Dân tộc nhạc Việt tại Paris

16 Tháng Năm 20197:47 CH(Xem: 1670)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ SÁU 17 MAY 2019


Giáo sư Phương Oanh: Dân tộc nhạc Việt tại Paris


(Invite sharing with Phuong Oanh Professor ethnic Vietnamese music in Paris)


bichxuan Olier


https://youtu.be/k7qmEHF_zOI


image023


https://www.youtube.com/watch?v=k7qmEHF_zOI&feature=youtu.be
05 Tháng Tư 2019(Xem: 1992)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 2022)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 2398)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 2328)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 2235)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2191)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2031)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1974)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 1951)