Giáo sư Phương Oanh: Dân tộc nhạc Việt tại Paris

16 Tháng Năm 20197:47 CH(Xem: 1096)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ SÁU 17 MAY 2019


Giáo sư Phương Oanh: Dân tộc nhạc Việt tại Paris


(Invite sharing with Phuong Oanh Professor ethnic Vietnamese music in Paris)


bichxuan Olier


https://youtu.be/k7qmEHF_zOI


image023


https://www.youtube.com/watch?v=k7qmEHF_zOI&feature=youtu.be
14 Tháng Tám 2018(Xem: 2312)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 1916)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 2230)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 2087)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 1902)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 1981)