Giáo sư Phương Oanh: Dân tộc nhạc Việt tại Paris

16 Tháng Năm 20197:47 CH(Xem: 3380)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ SÁU 17 MAY 2019


Giáo sư Phương Oanh: Dân tộc nhạc Việt tại Paris


(Invite sharing with Phuong Oanh Professor ethnic Vietnamese music in Paris)


bichxuan Olier


https://youtu.be/k7qmEHF_zOI


image023


https://www.youtube.com/watch?v=k7qmEHF_zOI&feature=youtu.be
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 2514)
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 2495)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 2615)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 2656)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 3697)