Giáo sư Phương Oanh: Dân tộc nhạc Việt tại Paris

16 Tháng Năm 20197:47 CH(Xem: 1083)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ SÁU 17 MAY 2019


Giáo sư Phương Oanh: Dân tộc nhạc Việt tại Paris


(Invite sharing with Phuong Oanh Professor ethnic Vietnamese music in Paris)


bichxuan Olier


https://youtu.be/k7qmEHF_zOI


image023


https://www.youtube.com/watch?v=k7qmEHF_zOI&feature=youtu.be
08 Tháng Hai 2018(Xem: 2410)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 2451)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2000)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2106)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2370)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2024)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 2513)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 2260)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 2289)