Hoa Vạn Thọ

08 Tháng Hai 20187:55 CH(Xem: 8938)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  SÁU 09 FEB  2018


nghe bài thơ hoa Vạn Thọ ... để nhủ lòng tri ân...


qua giọng ngâm Đài Trang & Đoàn Yên Linh...


https://www.youtube.com/watch?v=nQpyBZBQr48


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video thơ Hoa Vạn Thọ - Đan Linh - Đoàn Yên Linh ... by Duongdinhhung

image074
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 7581)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 7529)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 8040)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 8873)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 8313)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 8016)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 8174)