Hoa Vạn Thọ

08 Tháng Hai 20187:55 CH(Xem: 7577)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  SÁU 09 FEB  2018


nghe bài thơ hoa Vạn Thọ ... để nhủ lòng tri ân...


qua giọng ngâm Đài Trang & Đoàn Yên Linh...


https://www.youtube.com/watch?v=nQpyBZBQr48


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video thơ Hoa Vạn Thọ - Đan Linh - Đoàn Yên Linh ... by Duongdinhhung

image074
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 6096)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 6197)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 6631)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 7399)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 6829)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 6723)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 6649)