Hoa Vạn Thọ

08 Tháng Hai 20187:55 CH(Xem: 1814)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  SÁU 09 FEB  2018


nghe bài thơ hoa Vạn Thọ ... để nhủ lòng tri ân...


qua giọng ngâm Đài Trang & Đoàn Yên Linh...


https://www.youtube.com/watch?v=nQpyBZBQr48


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video thơ Hoa Vạn Thọ - Đan Linh - Đoàn Yên Linh ... by Duongdinhhung

image074
08 Tháng Năm 2018(Xem: 1668)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 1535)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 1444)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 1475)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 1652)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 1919)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1507)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1615)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1837)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1590)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 1962)