Hoa Vạn Thọ

08 Tháng Hai 20187:55 CH(Xem: 1212)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  SÁU 09 FEB  2018


nghe bài thơ hoa Vạn Thọ ... để nhủ lòng tri ân...


qua giọng ngâm Đài Trang & Đoàn Yên Linh...


https://www.youtube.com/watch?v=nQpyBZBQr48


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video thơ Hoa Vạn Thọ - Đan Linh - Đoàn Yên Linh ... by Duongdinhhung

image074
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 192)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 202)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 397)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 366)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 312)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 344)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 411)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 460)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1274)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 765)