Hoa Vạn Thọ

08 Tháng Hai 20187:55 CH(Xem: 7575)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  SÁU 09 FEB  2018


nghe bài thơ hoa Vạn Thọ ... để nhủ lòng tri ân...


qua giọng ngâm Đài Trang & Đoàn Yên Linh...


https://www.youtube.com/watch?v=nQpyBZBQr48


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video thơ Hoa Vạn Thọ - Đan Linh - Đoàn Yên Linh ... by Duongdinhhung

image074
21 Tháng Giêng 2020(Xem: 4333)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 4636)
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 4796)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 4783)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 4642)