Hoa Vạn Thọ

08 Tháng Hai 20187:55 CH(Xem: 8936)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  SÁU 09 FEB  2018


nghe bài thơ hoa Vạn Thọ ... để nhủ lòng tri ân...


qua giọng ngâm Đài Trang & Đoàn Yên Linh...


https://www.youtube.com/watch?v=nQpyBZBQr48


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video thơ Hoa Vạn Thọ - Đan Linh - Đoàn Yên Linh ... by Duongdinhhung

image074
20 Tháng Mười 2021(Xem: 4343)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 4714)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 4311)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 4516)
26 Tháng Chín 2020(Xem: 5604)