Hùng Dương: Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản

09 Tháng Năm 20178:16 CH(Xem: 1585)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  10  MAY  2017


Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản trên kinh nước đen

https://www.youtube.com/watch?v=5_87u_M579A


Duongdinhhung


Preview YouTube video Ánh Đèn Phật Đản chiếu kinh nước Đen ... by Duongdinhhung


image051

05 Tháng Tư 2019(Xem: 309)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 570)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 630)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 778)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 737)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 607)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 668)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 701)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 749)