Hùng Dương: Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản

09 Tháng Năm 20178:16 CH(Xem: 632)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  10  MAY  2017


Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản trên kinh nước đen

https://www.youtube.com/watch?v=5_87u_M579A


Duongdinhhung


Preview YouTube video Ánh Đèn Phật Đản chiếu kinh nước Đen ... by Duongdinhhung


image051

08 Tháng Năm 2018(Xem: 105)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 111)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 133)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 354)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 325)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 347)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 324)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 326)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 380)