Hùng Dương: Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản

09 Tháng Năm 20178:16 CH(Xem: 984)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  10  MAY  2017


Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản trên kinh nước đen

https://www.youtube.com/watch?v=5_87u_M579A


Duongdinhhung


Preview YouTube video Ánh Đèn Phật Đản chiếu kinh nước Đen ... by Duongdinhhung


image051

14 Tháng Tám 2018(Xem: 847)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 318)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 557)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 558)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 595)