Hùng Dương: Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản

09 Tháng Năm 20178:16 CH(Xem: 2375)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  10  MAY  2017


Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản trên kinh nước đen

https://www.youtube.com/watch?v=5_87u_M579A


Duongdinhhung


Preview YouTube video Ánh Đèn Phật Đản chiếu kinh nước Đen ... by Duongdinhhung


image051

24 Tháng Mười 2017(Xem: 2333)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 2374)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 2164)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 2235)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 2523)