Hùng Dương: Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản

09 Tháng Năm 20178:16 CH(Xem: 3761)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  10  MAY  2017


Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản trên kinh nước đen

https://www.youtube.com/watch?v=5_87u_M579A


Duongdinhhung


Preview YouTube video Ánh Đèn Phật Đản chiếu kinh nước Đen ... by Duongdinhhung


image051

24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3611)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3766)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4144)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3679)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 4249)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 4064)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 4141)