Hùng Dương: Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản

09 Tháng Năm 20178:16 CH(Xem: 2194)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  10  MAY  2017


Chút sáng ngày Đại Lễ Phật Đản trên kinh nước đen

https://www.youtube.com/watch?v=5_87u_M579A


Duongdinhhung


Preview YouTube video Ánh Đèn Phật Đản chiếu kinh nước Đen ... by Duongdinhhung


image051

24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1887)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1998)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 2213)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 1920)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 2386)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 2130)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 2172)