Ông Lê Phước Sang mời tham dự Lễ kỷ niệm 76 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ

08 Tháng Sáu 201512:25 SA(Xem: 16831)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 08 JUNE 2015
blank
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG
Hội Trưởng Lê Phước Sang
12432 Euclid St., Garden Grove, CA 92840
Tel: 832-397-9813 * www.tandanhoa.com GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO
THƯ  MỜI


Trân trọng kính mời Ô/Bà:

Hoan hỷ tham dự ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 76 NĂM
ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ KHAI SÁNG
ĐẠO PHẬT GIÁO HÒA HẢO
Thời gian và địa điểm như sau:
2:00 chiều ngày 19 tháng 7, năm 2015 tại
TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG
Tel: 832-397-9813
12432 Euclid St., Garden Grove, CA 92840
blank
Xin quý khách đậu xe ở các điạ điểm sau đây:
1.- Brentwood Dental, 12400 Euclid St.
2.- Art of Dentistry, 12372 Euclid St.
3.- Russo Chirpractic Clinic, 12362 Euclid St.
4.- JP Escrow House & Home Realty, 12312 Euclid St.
Đức-Thầy khai sáng nền Đạo PGHH:

   Đạo là gì? Đạo là con đường dẫn tới giác ngộ mà người có duyên sẽ gặp." Đạo là vốn thiệt cái đàng: “Ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh".

Đức-Thầy đã quyết:

Tay Tăng Sĩ gậy thiền quyết nắm
Lần bụi bờ xuống thẵm lên đèo
Dù cho gặp lắm hùm beo
Từ bi vẫn niệm quyết leo khỏi rừng

Ngài đã thệ:

Đầu ngưỡng vọng ĐấtTrời minh chứng
Tấm lòng thành quyết dựng đạo đời
Đôi đều hòa nhả nơi nơi
Thân nầy mới chịu ngồi ngơi thạch bàn

Cũng như:

Quyết đưa chúng về nơi non Thứu
Tạo Lư-Bồng ngõ hội quần tiên

Đặc biệt là:

Dù cho xoay chuyễn đất trời
Lòng Ta chí dốc độ đời mà thôi.

Trong bài Sứ-Mạng Đức-Thầy nói:Vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp Ta nương cậy tu hành nên ngày 18 tháng 5 năm Kỹ-Mão, Ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh.

Hoặc là:
               Duyên lành rõ được khùng điên
               Chẵng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần

  Một đấng Giáo Chủ người Việt Nam còn rất trẻ mới 19 tuổi đã khai sáng nền đạo Phật Việt Nam đậm đà tình tự dân tộc thâm sâu và vô cùng mầu nhiệm.

   Chẳng những vậy,ngoài tài trị bịnh như thần còn thuyết giảng và sáng tác thi-văn giáo-lý để hoằng truyền đại đạo. Ngài còn đặc biệt cho thấy sự siêu phàm của Ngài khi tiên tri chính xác những sự kiện lịch sử sau đây:

 Sự kiện thứ nhứt:

 Năm Kỹ-Mão (con mèo) khi đệ nhị thế chiến chưa bùng nổ thì Đức Thầy đã sớm báo động: “Mèo kêu bá tánh lao xao...Đến chừng Rồng Rắn máu đào chỉnh ghê...Con Ngựa lại đá con Dê...Khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao...Khỉ kia cũng bị xáo xào...Canh khuya Gà gáy máu đào mới ngưng"  

Quả đúng như vậy "Canh khuya Gà gáy "tức là 12 giờ đêm giờ Đông Dương năm Ất-Dậu(con Gà). Hiệp Định đầu hàng của Nhựt-Hoàng đã được ký kết. Qua hai quả bom nguyên tử của Mỹ,số phận của nước Nhựt đã được định đoạt.

Ở Sài Gòn Chợ Lớn Miền Đông tại trụ sở làm việc khi các cao-đồ của ngài bàn tán tình hình thời-cuộc không biết người Nhựt rồi đây thua hay thắng thì Đức-Thầy đã có lần mĩm cười có vẽ hơi hài hước "Các ông biết không người Nhựt-Bổn ăn không hết nửa con Gà".

   Đệ nhị thế chiến giữa hai phe trục tam cường Nhựt Đức Ý đã thua phe đồng minh Nga Tàu Anh Mỹ.Cuộc thế chiến diễn ra tàn khốc kể từ năm Mèo Kỹ-Mão 1939  qua năm 1940  Rồng, 41 Rắn, 42 Ngựa, 43 Dê, 44 Khỉ,  45 Dậu(con gà)thì kết thúc đúng như câu "Canh khuya Gà gáy máu đào mới ngưng"

Sự kiện thứ hai:

 Sự kiện thực tế thứ hai là chữ ký của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Trên các văn kiện Đức Thầy đã ký tên trong những năm 1945, 1946, cho đến 1947 Đức Thầy vắng mặt. Tín-đồ thường thấy và lấy làm lạ là khi chữ Sổ (húy danh của ngài) viết tắt là chữ S Đức Thầy luôn luôn gạch ngang giữa chữ .

Nhiều người lấy làm thắc mắc hỏi thì Ngài trả lời rằng sau nầy sẽ biết. quả thật năm 1954 hiệp định Geneve ký kết đã chia đôi đất nước Việt-Nam hình cong chữ S.

Còn nhiều sự kiện phụ không thể kể hết ra đây. Nhưng sự kiện Biển Đông nổi sóng mà Đức Thầy đã tiên tri từ lâu rồi chắc chắn phải được đề cập.

                                Mặt nước biển lô nhô lặn hụp
                           Chim đua bay cá lại tranh mồi
                           Ngọn thủy triều nô nức sục sôi
                           Bầu trái đất một phen luân chuyễn

Chẳng những chiến tranh dưới biển, máy bay như chim, tàu chiến như cá, mà hỏa lực của các phe lâm chiến khủng khiếp đến nổi nước biển sục sôi và bầu trái đất một phen địa chấn.

                         Nơi phía trước cheo leo tiếng khóc
                         Đứng sau lưng hình vóc vẫy chưng
                         Nước kia lửa nọ tưng bừng
                         Thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai

Tóm tắt, nếu đúc kết một cái nhìn từ tấm gương đạo hạnh, những bước hành trình gian khổ của Đức-Thầy: Hòa-Hảo, Giác-Ngộ, Nhẫn-Nhục và vô cùng thiêng liêng cao cả. Nếu không nói là bất phàm siêu phàm thì là gì?

  Thường nhơn phàm tục thì làm sao có được khả năng nầy.

  Có đấng đại giác nào lâm phàm độ chúng mà không phải chịu thọ nạn đâu? Nhưng trường hợp của Đức Thầy thọ nạn theo như Ngài đã nói trước thì tín-đồ vẫn kỳ vọng một ngày trở lại của Đức Thầy như câu:
           
               Rán nghe lời dạy của Thầy
               Để chừng đến việc kiếm Thầy không ra

 Hay là:

             Ít lâu Ta cũng trở về
              Khuyên cùng bổn đạo chớ hề lảng xao
             Trì lòng chớ có núng nao
             Từ đây nhơn vật mòn hao lần lần

  Hoặc là:

              Từ nay cách biệt xa ngàn
              Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy
              Giữa chừng đờn nở đứt dây
              Chưa vui buổi hiệp bổng Thầy lại xa
              Tỉnh say trong giấc mộng hoa
              Mơ màng cũng tưởng như Ta bên mình
              Tuy là hữu ảnh vô hình
              Chớ dân lòng tưởng sân trình đáo lai

    Vậy, để là tấm gương soi cho nhân loại hầu tuyên dương những tấm gương vì đạo vì đời,bác ái từ bi hòa hảo,trung nghĩa hiếu hạnh thì đây là những tấm gương cần nhắc nhở và ca tụng.

•    Nếu nhân loại không nhắc nhở tuyên dương các bực đại giác đại ngộ, các đấng thiêng liêng lâm phàm độ thế thì thử hỏi nhân loại nên kỷ niệm tưởng nhớ nhắc nhở và tuyên dương ai???

                 Hội Đồng Cố Vấn và Ân Nhân Bảo Trợ

-    Cụ Phan Như Toản – Cụ Trần Sinh Cát Bình
-    Luật Sư Đinh Thạch Bích – Doanh Gia Kim Anh
-    Ông Trương Quang Sĩ và Bà Mộng Lan
-    Ông Bùi Văn Truyền – Giáo Sư Lê Quí An
-    Giáo Sư Trần Văn Chi – Giáo Sư Lê Hữu Quế
-    Ông Bà Hoàng Đình Từ

Hội Đồng Trị Sự Trung Ương và
Ban Tổ Chức Đại Lễ Kỷ Niệm

•    Tu Sĩ Thái Hòa, Hội Trưởng Danh Dự
•    TS Lê Phước Sang, Hội Trưởng
•    DB Dương Minh Quang, Đệ nhất Phó Hội Trưởng
•    DB Dương Thanh Tồn, Cố Vấn Chính Sách
•    Trần Văn Vui, Phó Ban Tổ Chức
•    Lê Văn Tâm, Phó Ban Tổ Chức
•    Nguyễn Cửu Long, Phó Ban Tổ Chức
•    GS Nguyễn Tấn Lạc, Phó Ban Tổ Chức
•    Bà Phạm Diệu Chi, Phó Ban Tổ Chức
•    Ô. Nguyễn Thanh Tân, Phó Ban Tổ Chức
•    Huỳnh Long Giang, Tổng Thư Ký
•    Hoa Hậu Khuyến Nguyễn, Chủ Nhân Nước Mía Viễn Đông
•    Hoa Hậu Hoàn Vũ Lam Châu
•    Hoa Hậu Huỳnh Nga – Hoa Hậu Kristine Thảo
•    Hoa Hậu Tường Vi
•    Đốc Sự Châu Văn Để - Bà Minh Nguyệt
•    Nghệ Sĩ Tuyết Nga – Nghệ Sĩ Hồng Quyên
•    Võ Công và Nguyễn Dung
•    Soạn Giả Bùi Minh Đức
•    Nhạc Sĩ Ngọc Nôi
•    Nghệ Sĩ Phi Loan
•    Nghệ Sĩ Hoàng Lợi
•    Nhạc Sĩ Trần Khánh Trung
•    Thiền Sư Nguyên Linh
•    Giáo Sư Hồ Phi
•    Ô.Bà Ba Định
•    Bà Đào Bích Ty - Bà Phạm Mai
•    Ô. Mai Bá Điển - Ô. Nguyễn Văn Hiền
•    Bác Sĩ Lê Phước Hoàng Hà
blank
CHƯƠNG  TRÌNH

I.- Tiếp Đón Quan Khách: 2:00 PM
      Quan Khách và đồng đạo đến
II.- Nghi Thức Khai Mạc: 3:00 PM
•    Chào Quốc Kỳ, Đạo Kỳ và Mặc Niệm
•    Giới thiệu thành phần tham dự
•    Diễn văn của TS Hội Trưởng Lê Phước Sang

III.- Đại Lễ Kỷ Niệm: 3:30 PM

•    Nghi Thức Hành Lễ
•    Tuyên đọc Sứ Mạng Cứu Đời của
Đức Huỳnh Giáo Chủ
IV.- Phát Biểu của Quan Khách và
       Xướng Ngâm Thi Văn Giáo Lý
V.- Văn Nghệ Giúp Vui
VI.- Cảm Tạ của Ban Tổ Chức
VII.- Bế Mạc 6:30 PM
__________________________________
LIÊN LẠC:
TS Lê Phước Sang, 832-397-9813;
Trần Văn Vui, 619-278-9758;
Nguyễn Tấn Lạc, 714-332-9244;
Phạm Diệu Chi, 714-467-5955
Huỳnh Long Giang, 714-720-5271;
Đào Bích Ty, 714-726-4002;
Nguyễn Thanh Tân, 714-631-3343;
Ô. Ba Định, 714-837-4857.
06 Tháng Mười 2015(Xem: 18558)
10 Tháng Tám 2015(Xem: 16511)
SAN JOSE 14 July, 2015: "Khi cô Đỗ Minh Ngọc đặt câu hỏi tại sao cô không được phép đeo dây đeo cổ in cờ vàng ba sọc đỏ và cờ Mỹ vào, liệu như vậy có vi phạm tự do ngay trên đất nước tự do này hay không?"
21 Tháng Sáu 2015(Xem: 15112)
LGT: trước tháng 4, Khôi An, cô em họ mail và hỏi HLC làm sao liên lạc với Tướng Lê Minh Đảo để mời ông nói chuyện với sinh viên Đại Học Stanford ở San Jose. Hoàng Lan Chi phải đi đường vòng. Bắt đầu từ ông Hồ văn Kỳ Thoại rồi đến ô Lê Văn Trang..