Ông Lê Phước Sang mời tham dự Lễ kỷ niệm 76 năm Đức Huỳnh Giáo Chủ

08 Tháng Sáu 201512:25 SA(Xem: 15201)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ HAI 08 JUNE 2015
blank
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG
Hội Trưởng Lê Phước Sang
12432 Euclid St., Garden Grove, CA 92840
Tel: 832-397-9813 * www.tandanhoa.com GIÁO HỘI PHẬT GIÁO HÒA HẢO
THƯ  MỜI


Trân trọng kính mời Ô/Bà:

Hoan hỷ tham dự ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 76 NĂM
ĐỨC HUỲNH GIÁO CHỦ KHAI SÁNG
ĐẠO PHẬT GIÁO HÒA HẢO
Thời gian và địa điểm như sau:
2:00 chiều ngày 19 tháng 7, năm 2015 tại
TRỤ SỞ HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ TRUNG ƯƠNG
Tel: 832-397-9813
12432 Euclid St., Garden Grove, CA 92840
blank
Xin quý khách đậu xe ở các điạ điểm sau đây:
1.- Brentwood Dental, 12400 Euclid St.
2.- Art of Dentistry, 12372 Euclid St.
3.- Russo Chirpractic Clinic, 12362 Euclid St.
4.- JP Escrow House & Home Realty, 12312 Euclid St.
Đức-Thầy khai sáng nền Đạo PGHH:

   Đạo là gì? Đạo là con đường dẫn tới giác ngộ mà người có duyên sẽ gặp." Đạo là vốn thiệt cái đàng: “Ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh".

Đức-Thầy đã quyết:

Tay Tăng Sĩ gậy thiền quyết nắm
Lần bụi bờ xuống thẵm lên đèo
Dù cho gặp lắm hùm beo
Từ bi vẫn niệm quyết leo khỏi rừng

Ngài đã thệ:

Đầu ngưỡng vọng ĐấtTrời minh chứng
Tấm lòng thành quyết dựng đạo đời
Đôi đều hòa nhả nơi nơi
Thân nầy mới chịu ngồi ngơi thạch bàn

Cũng như:

Quyết đưa chúng về nơi non Thứu
Tạo Lư-Bồng ngõ hội quần tiên

Đặc biệt là:

Dù cho xoay chuyễn đất trời
Lòng Ta chí dốc độ đời mà thôi.

Trong bài Sứ-Mạng Đức-Thầy nói:Vì thể lòng từ bi bác ái cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp giúp Ta nương cậy tu hành nên ngày 18 tháng 5 năm Kỹ-Mão, Ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh.

Hoặc là:
               Duyên lành rõ được khùng điên
               Chẵng qua kiếp trước thiện duyên hữu phần

  Một đấng Giáo Chủ người Việt Nam còn rất trẻ mới 19 tuổi đã khai sáng nền đạo Phật Việt Nam đậm đà tình tự dân tộc thâm sâu và vô cùng mầu nhiệm.

   Chẳng những vậy,ngoài tài trị bịnh như thần còn thuyết giảng và sáng tác thi-văn giáo-lý để hoằng truyền đại đạo. Ngài còn đặc biệt cho thấy sự siêu phàm của Ngài khi tiên tri chính xác những sự kiện lịch sử sau đây:

 Sự kiện thứ nhứt:

 Năm Kỹ-Mão (con mèo) khi đệ nhị thế chiến chưa bùng nổ thì Đức Thầy đã sớm báo động: “Mèo kêu bá tánh lao xao...Đến chừng Rồng Rắn máu đào chỉnh ghê...Con Ngựa lại đá con Dê...Khắp trong trần hạ nhiều bề gian lao...Khỉ kia cũng bị xáo xào...Canh khuya Gà gáy máu đào mới ngưng"  

Quả đúng như vậy "Canh khuya Gà gáy "tức là 12 giờ đêm giờ Đông Dương năm Ất-Dậu(con Gà). Hiệp Định đầu hàng của Nhựt-Hoàng đã được ký kết. Qua hai quả bom nguyên tử của Mỹ,số phận của nước Nhựt đã được định đoạt.

Ở Sài Gòn Chợ Lớn Miền Đông tại trụ sở làm việc khi các cao-đồ của ngài bàn tán tình hình thời-cuộc không biết người Nhựt rồi đây thua hay thắng thì Đức-Thầy đã có lần mĩm cười có vẽ hơi hài hước "Các ông biết không người Nhựt-Bổn ăn không hết nửa con Gà".

   Đệ nhị thế chiến giữa hai phe trục tam cường Nhựt Đức Ý đã thua phe đồng minh Nga Tàu Anh Mỹ.Cuộc thế chiến diễn ra tàn khốc kể từ năm Mèo Kỹ-Mão 1939  qua năm 1940  Rồng, 41 Rắn, 42 Ngựa, 43 Dê, 44 Khỉ,  45 Dậu(con gà)thì kết thúc đúng như câu "Canh khuya Gà gáy máu đào mới ngưng"

Sự kiện thứ hai:

 Sự kiện thực tế thứ hai là chữ ký của Đức Huỳnh Giáo Chủ. Trên các văn kiện Đức Thầy đã ký tên trong những năm 1945, 1946, cho đến 1947 Đức Thầy vắng mặt. Tín-đồ thường thấy và lấy làm lạ là khi chữ Sổ (húy danh của ngài) viết tắt là chữ S Đức Thầy luôn luôn gạch ngang giữa chữ .

Nhiều người lấy làm thắc mắc hỏi thì Ngài trả lời rằng sau nầy sẽ biết. quả thật năm 1954 hiệp định Geneve ký kết đã chia đôi đất nước Việt-Nam hình cong chữ S.

Còn nhiều sự kiện phụ không thể kể hết ra đây. Nhưng sự kiện Biển Đông nổi sóng mà Đức Thầy đã tiên tri từ lâu rồi chắc chắn phải được đề cập.

                                Mặt nước biển lô nhô lặn hụp
                           Chim đua bay cá lại tranh mồi
                           Ngọn thủy triều nô nức sục sôi
                           Bầu trái đất một phen luân chuyễn

Chẳng những chiến tranh dưới biển, máy bay như chim, tàu chiến như cá, mà hỏa lực của các phe lâm chiến khủng khiếp đến nổi nước biển sục sôi và bầu trái đất một phen địa chấn.

                         Nơi phía trước cheo leo tiếng khóc
                         Đứng sau lưng hình vóc vẫy chưng
                         Nước kia lửa nọ tưng bừng
                         Thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai

Tóm tắt, nếu đúc kết một cái nhìn từ tấm gương đạo hạnh, những bước hành trình gian khổ của Đức-Thầy: Hòa-Hảo, Giác-Ngộ, Nhẫn-Nhục và vô cùng thiêng liêng cao cả. Nếu không nói là bất phàm siêu phàm thì là gì?

  Thường nhơn phàm tục thì làm sao có được khả năng nầy.

  Có đấng đại giác nào lâm phàm độ chúng mà không phải chịu thọ nạn đâu? Nhưng trường hợp của Đức Thầy thọ nạn theo như Ngài đã nói trước thì tín-đồ vẫn kỳ vọng một ngày trở lại của Đức Thầy như câu:
           
               Rán nghe lời dạy của Thầy
               Để chừng đến việc kiếm Thầy không ra

 Hay là:

             Ít lâu Ta cũng trở về
              Khuyên cùng bổn đạo chớ hề lảng xao
             Trì lòng chớ có núng nao
             Từ đây nhơn vật mòn hao lần lần

  Hoặc là:

              Từ nay cách biệt xa ngàn
              Ai người tâm đạo đừng toan phụ Thầy
              Giữa chừng đờn nở đứt dây
              Chưa vui buổi hiệp bổng Thầy lại xa
              Tỉnh say trong giấc mộng hoa
              Mơ màng cũng tưởng như Ta bên mình
              Tuy là hữu ảnh vô hình
              Chớ dân lòng tưởng sân trình đáo lai

    Vậy, để là tấm gương soi cho nhân loại hầu tuyên dương những tấm gương vì đạo vì đời,bác ái từ bi hòa hảo,trung nghĩa hiếu hạnh thì đây là những tấm gương cần nhắc nhở và ca tụng.

•    Nếu nhân loại không nhắc nhở tuyên dương các bực đại giác đại ngộ, các đấng thiêng liêng lâm phàm độ thế thì thử hỏi nhân loại nên kỷ niệm tưởng nhớ nhắc nhở và tuyên dương ai???

                 Hội Đồng Cố Vấn và Ân Nhân Bảo Trợ

-    Cụ Phan Như Toản – Cụ Trần Sinh Cát Bình
-    Luật Sư Đinh Thạch Bích – Doanh Gia Kim Anh
-    Ông Trương Quang Sĩ và Bà Mộng Lan
-    Ông Bùi Văn Truyền – Giáo Sư Lê Quí An
-    Giáo Sư Trần Văn Chi – Giáo Sư Lê Hữu Quế
-    Ông Bà Hoàng Đình Từ

Hội Đồng Trị Sự Trung Ương và
Ban Tổ Chức Đại Lễ Kỷ Niệm

•    Tu Sĩ Thái Hòa, Hội Trưởng Danh Dự
•    TS Lê Phước Sang, Hội Trưởng
•    DB Dương Minh Quang, Đệ nhất Phó Hội Trưởng
•    DB Dương Thanh Tồn, Cố Vấn Chính Sách
•    Trần Văn Vui, Phó Ban Tổ Chức
•    Lê Văn Tâm, Phó Ban Tổ Chức
•    Nguyễn Cửu Long, Phó Ban Tổ Chức
•    GS Nguyễn Tấn Lạc, Phó Ban Tổ Chức
•    Bà Phạm Diệu Chi, Phó Ban Tổ Chức
•    Ô. Nguyễn Thanh Tân, Phó Ban Tổ Chức
•    Huỳnh Long Giang, Tổng Thư Ký
•    Hoa Hậu Khuyến Nguyễn, Chủ Nhân Nước Mía Viễn Đông
•    Hoa Hậu Hoàn Vũ Lam Châu
•    Hoa Hậu Huỳnh Nga – Hoa Hậu Kristine Thảo
•    Hoa Hậu Tường Vi
•    Đốc Sự Châu Văn Để - Bà Minh Nguyệt
•    Nghệ Sĩ Tuyết Nga – Nghệ Sĩ Hồng Quyên
•    Võ Công và Nguyễn Dung
•    Soạn Giả Bùi Minh Đức
•    Nhạc Sĩ Ngọc Nôi
•    Nghệ Sĩ Phi Loan
•    Nghệ Sĩ Hoàng Lợi
•    Nhạc Sĩ Trần Khánh Trung
•    Thiền Sư Nguyên Linh
•    Giáo Sư Hồ Phi
•    Ô.Bà Ba Định
•    Bà Đào Bích Ty - Bà Phạm Mai
•    Ô. Mai Bá Điển - Ô. Nguyễn Văn Hiền
•    Bác Sĩ Lê Phước Hoàng Hà
blank
CHƯƠNG  TRÌNH

I.- Tiếp Đón Quan Khách: 2:00 PM
      Quan Khách và đồng đạo đến
II.- Nghi Thức Khai Mạc: 3:00 PM
•    Chào Quốc Kỳ, Đạo Kỳ và Mặc Niệm
•    Giới thiệu thành phần tham dự
•    Diễn văn của TS Hội Trưởng Lê Phước Sang

III.- Đại Lễ Kỷ Niệm: 3:30 PM

•    Nghi Thức Hành Lễ
•    Tuyên đọc Sứ Mạng Cứu Đời của
Đức Huỳnh Giáo Chủ
IV.- Phát Biểu của Quan Khách và
       Xướng Ngâm Thi Văn Giáo Lý
V.- Văn Nghệ Giúp Vui
VI.- Cảm Tạ của Ban Tổ Chức
VII.- Bế Mạc 6:30 PM
__________________________________
LIÊN LẠC:
TS Lê Phước Sang, 832-397-9813;
Trần Văn Vui, 619-278-9758;
Nguyễn Tấn Lạc, 714-332-9244;
Phạm Diệu Chi, 714-467-5955
Huỳnh Long Giang, 714-720-5271;
Đào Bích Ty, 714-726-4002;
Nguyễn Thanh Tân, 714-631-3343;
Ô. Ba Định, 714-837-4857.
05 Tháng Mười 2014(Xem: 17093)
Một số người Việt thuộc cộng đồng người Việt Quốc gia ở Montreal, với cờ VNCH trong tay, tham dự cuộc biểu tình để ủng hộ cuộc biểu tình của hàng chục ngàn sinh viên đòi tự do dân chủ tại Hồng Kông. Cuộc biểu tình này được tổ chức tại Đại học McGill ở Montreal vào thứ Tư, ngày 1/10/2014. Một người đang cầm lá cờ VNCH trên tay giải thích: “Đây là lá cờ mà người Việt tị nạn cộng sản thường sử dụng như một biểu tượng của tự do dân chủ chống lại chủ nghĩa cộng sản”.
30 Tháng Chín 2014(Xem: 15947)
The Diplomat ngày 28/9 đăng bài phân tích của Scott Hartley, thành viên Hội đồng Quan hệ đối ngoại cho biết, thung lũng Silicon đang phát triển những công nghệ có thể mang lại sự minh bạch hơn cho những khu vực gặp khó khăn, ví dụ như Biển Đông.
23 Tháng Chín 2014(Xem: 17503)
Trên đây là những câu hát trong một sáng tác hợp sọan của hai nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng và Trúc Hồ, phản ảnh thật đúng tâm trạng và hoàn cảnh của gần 100 người Việt tỵ nạn Cộng Sản đã bỏ nước ra đi từ cácthập niên 1980 và 1990, trong số đó có những người từng bị từ chối cho định cư, có những người quyết tâm trốn cưỡng bách hồi hương và cũng có những người tỵ nạn muộn màng. Họ sống vất vưởng, lẩn trốn, sống ngoài vòng pháp luật như những kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp và vô tổ quốc, mặc dù họ chính là quân dân cán chính của nước Việt Nam Cộng Hòa! Tuy nhiên dù phải trải qua bao khổ đau, bao chông gai và thách đố, họ vẫn quyết tâm không trở về Việt Nam để phải sống dưới chế độ Cộng Sản, và vẫn tiếp tục bước đi tìm kiếm tự do, “đi hoài dù không hề tới…”
21 Tháng Chín 2014(Xem: 18317)
Chúng tôi những anh em văn nghệ sĩ cùng gia đìnhxin chia sẻ nỗi đau buồn này cùng chị Trương Gia Vy và tang quyến. Xin cầu nguyện hương hồn anh Nguyễn Xuân Hoàng nhẹ nhàng thênh thang cất bước trên chín từng mây và bầu trời xanh thẳm không vướng chút bụi trần.
16 Tháng Chín 2014(Xem: 16794)
Một cựu quân nhân Mỹ gốc Việt trẻ tuổi dù đã giải ngũ từ năm 2009 vì hai lần bị thương nặng từ chiến trường Iraq và dù hằng ngày vẫn phải điều trị các thương tật về thể xác lẫn tinh thần, nhưng vẫn tìm mọi cách hỗ trợ các đồng đội cùng cảnh ngộ và giúp đỡ người nghèo tại Việt Nam qua các chuyến đi từ thiện. Đó là tinh thần hy sinh-đóng góp của đại úy bộ binh James Văn Thạch đối với quê mẹ và với đất nước đã cưu mang mình.
14 Tháng Chín 2014(Xem: 17865)
Thế kỷ XIII, nước Đại Việt chỉ mới tới Quảng Nam. Vậy mà như “Châu chấu đá xe. Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng”. Xe nghiêng chính là quân Mông Nguyên đang làm mưa làm gió từ Á sang Âu ở đầu thế kỷ XIII. Chiếm được Trung Quốc, Hốt Tất Liệt trở thành Nguyên Thái Tổ năm 1271, trở thành một đế quốc hùng cường rộng lớn nhất thời bấy giờ.
08 Tháng Chín 2014(Xem: 18002)
Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 2 giờ chiêu Chủ Nhật 31 tháng 8 năm 2014 tại Hội Quán Lạc Hồng số 7219 Westminster, Thành Phố Westminster, Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng đã tổ chức buổi trình diễn lớp Đàn Tranh do Giáo Sư Nguyễn Thị Mai phụ trách giảng dạy cho các em.
02 Tháng Chín 2014(Xem: 18319)
Tòa đô chánh Ottawa treo cờ VN bất chấp sự phản đối của cộng đồng người Việt
17 Tháng Tám 2014(Xem: 31557)
Từ năm 1975 đến năm 1990, TT Thiệu sống âm thầm ở Mỹ rất lâu mặc dù trên nguyên tắc ông định cư ở Anh. Mỹ là nơi tập trung cộng đồng di dân tỵ nạn CS đông đảo nhất thế giới. Little Sàigon là thủ đô tinh thần của cộng đồng VN.
12 Tháng Tám 2014(Xem: 19911)
Lê Thị Kim Thu (Danlambao) tường trình - Ngày 7-8-2014 lúc 3 giờ chiều tại chùa Liên Trì, quận 2 Thủ Thiêm Sàigon, có buổi phát quà cho một số Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa và những người nghèo nhân mùa Vu Lan báo hiếu. Có hơn 30 TPB-VNCH đến dự, số nhỏ này là những người có hoàn cảnh quá khó khăn, còn những gia đình nghèo thì hơn 300.
10 Tháng Tám 2014(Xem: 17072)
Tôi mới nhận được email của một vị có tên Lê Văn Kim viết bài tựa đề Đoàn Kết và Phát Triển. Ông tự nhận cũng là quân nhân VNCH. Sau vài lời bầy tỏ tinh thần xây dựng, với tựa đề lịch sự tác giả nhắc nhở chuyện rút quân cao nguyên 1975 để tấn công về binh nghiệp đại tá Lê khắc Lý. Cũng trong lá thư oan nghiệt này ông Lê Văn Kim lên án chuẩn tướng Trần Văn Nhựt đào ngũ tại Cam Ranh.
07 Tháng Tám 2014(Xem: 18560)
Thượng Nghị Sĩ Lou Correa chúc chương trình mới của Văn khố ĐNA tiến triển tốt đẹp; ông cho rằng những kinh nghiệm quý báu của di dân sẽ mang lại sự phong phú cho đời sống đa sắc tộc - đa văn hóa Hoa Kỳ. Kinh nghiệm từ gia đình ông (ông Nội của Lou) đã di cư đến sống ở Hoa Kỳ từ năm 1890, nhưng nay tìm lại những di tích đầu tiên rất là khó khăn.
06 Tháng Tám 2014(Xem: 25528)
Tôi rất tiếc không tìm thấy lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ nào ở Đền thờ Tử Sĩ, Nghĩa Dũng Đài cũng như trên các ngôi mộ chiến sĩ chôn trong Nghĩa Trang Biên Hòa.
04 Tháng Tám 2014(Xem: 18988)
GARDEN GROVE, California (NV) - Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh, Người Thương Binh VNCH kỳ thứ 8 vừa diễn ra vào hôm Chủ Nhật, 3 Tháng Tám, tại sân vận động trường trung học Bolsa Grande, Garden Grove, với hàng ngàn đồng hương ở Nam California đến tham dự suốt từ lúc 12 giờ trưa cho đến 7 giờ tối, và thu được hơn $500,000.
27 Tháng Bảy 2014(Xem: 22252)
Tôi nhớ ngày xưa thưở nhỏ sống trong Cư Xá Hải Quân Bạch Đằng trên đường Lê Thánh Tôn, sát cạnh Bộ Tư Lệnh Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa, mỗi sáng sáng vào khoảng 6 giờ khi bình minh vừa ló dạng tôi nghe tiếng kèn "tò te tò te", giờ của đoàn quân Cọp Biển Mũ Xanh đi theo khúc quân hành thao diễn, nào, ắc ê, 1 2 3 4, 1 2 3 4...
02 Tháng Sáu 2014(Xem: 17076)
Hơn một trăm nhà trí thức Việt Nam vừa ra thư ngỏ gửi đến đồng bào trong và ngoài nước cùng các đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam, bày tỏ quan tâm về “tình thế hiểm nghèo khi chủ quyền quốc gia bị xâm phạm”, tiếp theo sau những sự cố dồn dập xảy từ đầu tháng Năm, trong cuộc tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông.
25 Tháng Năm 2014(Xem: 17818)
Theo các nhân chứng thuật lại, vào thời điểm trên họ thấy một phụ nữ (khoảng 30 tuổi) đi bộ đến trước cổng Dinh Thống Nhất sau đó lấy xăng rưới lên người rồi châm lửa đốt.
20 Tháng Năm 2014(Xem: 15964)
Dân Việt ở Nauy, Ukraina, Los Angeles, San Francisco biểu tình chống Trung cộng Xin chuyển 15 tấm hình ở Oslo-Nauy do KimAnh chụp
18 Tháng Năm 2014(Xem: 15418)
“Hẳn nhiều năm sau nữa, bé Hà My sẽ còn nhớ và hiểu rằng, Tổ quốc Việt Nam hiền hòa của bố mẹ cô và của cô đã, đang và sẽ luôn phải đương đầu với với một hàng xóm to xác nhưng ty tiện và tham lam…”. Hôm 12-5 vừa rồi bé Nguyễn Hà My 5 tuổi không đến nhà trẻ như mọi ngày. Bố em, một cựu chiến binh ở mặt trận Tây Nam chống Khmer Đỏ (chế độ diệt chủng được Trung Quốc hậu thuẫn) và mặt trận phía Bắc chống Trung Quốc năm 1979 đã đưa em đến trước cửa Đại sứ quán Trung Quốc ở Kiev (Ukraine) để biểu tình.
14 Tháng Năm 2014(Xem: 18323)
Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam đã phản ứng chiếu lệ trước hành vi ngang ngược này của Trung Cộng tại biển Đông. Cộng Sản Việt Nam đích thực là kẻ nội thù tiếp tay cho Trung Cộng đã và đang xâm lược và Hán hóa đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta.