5 ca khúc bị cấm vì tư tưởng?

16 Tháng Tư 20179:03 CH(Xem: 4861)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  12  APRIL  2017 Top of Form


 5 ca khúc bị cấm vì tư tưởng?


https://www.youtube.com/watch?v=mj3ZpBodOcY


image003

23 Tháng Ba 2021(Xem: 2289)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 2407)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 2575)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2776)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2638)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2754)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2938)