5 ca khúc bị cấm vì tư tưởng?

16 Tháng Tư 20179:03 CH(Xem: 4571)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  12  APRIL  2017 Top of Form


 5 ca khúc bị cấm vì tư tưởng?


https://www.youtube.com/watch?v=mj3ZpBodOcY


image003

23 Tháng Ba 2021(Xem: 1890)
16 Tháng Giêng 2021(Xem: 2041)
15 Tháng Giêng 2021(Xem: 2208)
27 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2385)
21 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2268)
16 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2422)
05 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 2534)