5 ca khúc bị cấm vì tư tưởng?

16 Tháng Tư 20179:03 CH(Xem: 4703)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  TƯ  12  APRIL  2017 Top of Form


 5 ca khúc bị cấm vì tư tưởng?


https://www.youtube.com/watch?v=mj3ZpBodOcY


image003

15 Tháng Ba 2018(Xem: 5319)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 5746)
26 Tháng Mười Một 2017(Xem: 5703)
16 Tháng Mười Một 2017(Xem: 5297)
30 Tháng Bảy 2017(Xem: 8492)
19 Tháng Bảy 2017(Xem: 5616)
Dấu thời gian chưa xóa Nét buồn vương sắc mây Đan bóng chiều rơi lối Sương chùng lạnh thấm vai
02 Tháng Bảy 2017(Xem: 5695)