Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

25 Tháng Hai 20207:55 SA(Xem: 2490)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ BA 25 FEB 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Lê Diễm Chi Huệ


Tiếng thơ Hoa Vàng, Chương trình đặc biệt Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ


https://www.youtube.com/watch?v=O-SHZatN9lg&t=192s  


image020

01 Tháng Năm 2018(Xem: 5106)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 4847)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 4898)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 4978)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 5612)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 5681)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4700)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4888)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 5308)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 4804)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 5493)