Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ

25 Tháng Hai 20207:55 SA(Xem: 2880)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ BA 25 FEB 2020

Ý kiến-Bài vở vui lòng gởi về:  vaamacali@gmail.com (VănHóa Online-California)


Lê Diễm Chi Huệ


Tiếng thơ Hoa Vàng, Chương trình đặc biệt Tưởng niệm Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ


https://www.youtube.com/watch?v=O-SHZatN9lg&t=192s  


image020

21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 3536)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 3614)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 3541)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 4822)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 4845)