Tổng thống Thiệu họp báo tại Calif.,1990

13 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 5214)

Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu họp báo trả lời người việt tỵ nạn tại California 1990

 youtbe-13-august-2014-1

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchef

youtbe-13-august-2014-2

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdA

youtbe-13-august-2014-3

 

 

04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4285)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4308)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3895)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4793)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 4664)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 4530)
13 Tháng Chín 2015(Xem: 4744)