Tổng thống Thiệu họp báo tại Calif.,1990

13 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 10003)

Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu họp báo trả lời người việt tỵ nạn tại California 1990

 youtbe-13-august-2014-1

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchef

youtbe-13-august-2014-2

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdA

youtbe-13-august-2014-3

 

 

22 Tháng Tư 2018(Xem: 7269)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 7536)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 7623)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 8359)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 8591)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7312)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7388)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7743)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 7350)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 8148)