Tổng thống Thiệu họp báo tại Calif.,1990

13 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 6418)

Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu họp báo trả lời người việt tỵ nạn tại California 1990

 youtbe-13-august-2014-1

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchef

youtbe-13-august-2014-2

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdA

youtbe-13-august-2014-3

 

 

24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3232)
24 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3411)
10 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3747)
03 Tháng Mười Hai 2017(Xem: 3292)
28 Tháng Mười Một 2017(Xem: 3880)
24 Tháng Mười 2017(Xem: 3674)
08 Tháng Mười 2017(Xem: 3734)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 3349)