Tổng thống Thiệu họp báo tại Calif.,1990

13 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 4642)

Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu họp báo trả lời người việt tỵ nạn tại California 1990

 youtbe-13-august-2014-1

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchef

youtbe-13-august-2014-2

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdA

youtbe-13-august-2014-3

 

 

05 Tháng Tư 2019(Xem: 461)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 697)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 755)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 899)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 846)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 712)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 762)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 806)