Tổng thống Thiệu họp báo tại Calif.,1990

13 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 4233)

Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu họp báo trả lời người việt tỵ nạn tại California 1990

 youtbe-13-august-2014-1

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchef

youtbe-13-august-2014-2

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdA

youtbe-13-august-2014-3

 

 

13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 52)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 119)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 152)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 214)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 243)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1068)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 512)