Tổng thống Thiệu họp báo tại Calif.,1990

13 Tháng Tám 201412:00 SA(Xem: 5215)

Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu họp báo trả lời người việt tỵ nạn tại California 1990

 youtbe-13-august-2014-1

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchef

youtbe-13-august-2014-2

https://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdAhttps://www.youtube.com/watch?v=ExJCchefxdA

youtbe-13-august-2014-3

 

 

04 Tháng Chín 2016(Xem: 5232)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 3803)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 4412)
01 Tháng Ba 2016(Xem: 4340)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 4436)