Adam và Eva

19 Tháng Mười Hai 20237:31 CH(Xem: 499)

VĂN HÓA ONLINE – VĂN HÓA NGHỆ GHUẬT - THỨ BA 19 DEC 2023


Adam và Eva


image009”Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”


Trích sách Sáng Thế:


Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?”


Ông đã thưa: “Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp.”


Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi không được ăn ư?”


Ađam thưa lại: “Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn.”


Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?”


Người phụ nữ thưa: “Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn.”


Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: “Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người.”


Và Adam đã gọi tên vợ mình là Eva: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh.


Đó là lời Chúa.
19 Tháng Hai 2024(Xem: 343)
20 Tháng Mười Hai 2023(Xem: 586)