Diễn đàn các ứng viên Giám sát, Dân biểu Quốc hội

12 Tháng Tư 201611:51 CH(Xem: 11275)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ  13  APRIL 2016

image065

Mời đến nghe diễn đàn các ứng viên ứng cử Giám sát Quận 1 ● Dân biểu Quốc hội Quận 46 vào ngày thứ Năm 14/ 4/2016

 

 Orange County, CA - Để chuẩn bị cho cuộc bầu cử sơ bộ tháng 6 năm 2016, một diễn đàn cho các ứng cử viên sẽ được trình bày tại Hội trường Phillips Santa Ana College. Các ứng cử viên đã được mời và sẽ tham gia vào hai phần.

Phần đầu tiên sẽ có ứng viên cho chức vụ Giám sát viên Hội đồng Quận 1 của Quận Cam và phần thứ hai sẽ bao gồm các ứng cử viên cho chức vụ Dân biểu Quốc hội Quận 46. Diễn đàn này sẽ diễn ra vào:

Thứ Năm 14 tháng 4, 2016

5: 30-8: 30 giờ tối

Phillips Hall tại Santa Ana College, 1530 W 17th St, Santa Ana, CA

 Ban tổ chức của diễn đàn bao gồm Phòng Thương mại Việt Mỹ, Connect-to-Council, Phòng Thương mại  Santa Ana, Phòng Thương mại Garden Grove, Phòng Thương mại Fountain Valley, Phòng Thương mại Anaheim, và Trường đại học Santa Ana./

23 Tháng Năm 2016(Xem: 12722)
11 Tháng Hai 2016(Xem: 12523)
Xem ra chữ nghĩa thời đại mới tại Việt Nam nếu không phiền lụy vì ý nghĩa chính trị thì cũng dùng được. Đám trẻ Việt Nam du học tại Cựu Kim Sơn kháo nhau Super Bowl 50 kỳ này, Mỹ chơi tới bến.