Thư mời của Ủy Ban Liên Kết Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại

30 Tháng Ba 201612:25 SA(Xem: 11232)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ 30  MAR  2016

image082image084

Thư Mời tham dự Buổi Hội Đàm Viễn Liên

của Ban Liên Lạc và Phối Hợp Liên Kết Người Việt Hải Ngoại vào ngày 23 tháng 4, năm 2016

 Kính gởi:

- Quí Thành Viên Ủy Ban Liên Kết Người Việt Quốc Gia Hải Ngoại (đã tham dự hội nghị Liên Kết ngày 11 và 12 tháng 10, 2015 tại Virginia, Hoa Kỳ).

- Quí vị lãnh đạo tinh thần các Tôn giáo, Quí vị chủ tịch các tổ chức Cộng Đồng Người Việt, Quí vị Hội trưởng các Hội đoàn,  Cơ quan Truyền thông, Quí Nhân Sĩ tại hải ngoại

Kính thưa quí vị,

Trước đây Ban Liên Lạc và Phối Hợp chúng tôi đã gửi đến quý vị hai lá thư đề ngày 28-10-2015 và 14-1-2016 (đính kèm) nhằm trình bày cùng quý vị:

- Kết quả của Hội Nghị Liên Kết kỳ I tại Virginia, Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2015

- Phương thức và mô hình liên kết đề nghị để quý vị nghiên cứu.

Để trình bày chi tiết những công tác trong thời gian vừa qua cũng như hỏi ý kiến của quý vị về một số vấn đề quan trọng khác trong việc liên kết người Việt Hải Ngoại, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị tham dự cuộc họp Hội Đàm Viễn Liên được tổ chức như sau:

-          Chiều Thứ Bảy 23 tháng 4, 2016, lúc 2 PM đến 5 PM EDT (giờ New York). Xin quí vị tính giờ tương ứng ở địa phương nơi cư ngụ.

-          Cách thức liên lạc: quý vị có thể dùng 1 trong hai cách dưới đây:

o   Gọi trực tiếp số điện thoại305-848-8888, kế đó bấm số 1 để vào phòng Hội Đàm, rồi bấm số code 159, sau đó bấm dấu #, rồi bấm số 1 để xác nhận số code.

o   Ngoài Hoa Kỳ, quý vị có thể liên lạc bằng Skype với địa chỉ: henry.do41. Xin liên lạc trước ngày Hội Đàm để được xác nhận và thêm vào danh sách tham dự họp viễn liên. Trước giờ họp 5 phút, chúng tôi sẽ dùng Skype để gọi quý vị.

-          Sau khi đã vào được phòng hội đàm, xin quí vị cho biết: Tên Họ, tên Hội đoàn hay Tổ chức Cộng đồng (nếu có), địa phương nơi cư ngụ.

Nội dung chương trình:

1. Tường trình những công việc đã thực hiện trong thời gian vừa qua;

2. Giải thích thêm Phương thức Liên Kết đã được phác họa trong hai Thư Ngỏ;

3. Tham khảo ý kiến của quí vị:

a. Những bước tiến sắp tới về công tác Vận động Liên Kết;

b. Việc tổ chức Hội Nghị Liên Kết kỳ II

           - Ngày và địa diểm;

 - Thành lập Ban Tổ chức;

 - Cách thức tài trợ Hội Nghị.

XIN LƯU Ý: Xin quí vị hồi âm trước ngày 21 tháng 4, 2016 và cho chúng tôi biết:

             (..) sẽ tham dự buổi Hội Đàm Viễn Liên ngày 23 tháng 4, 2016

- (..) bằng điện thoại

- (..) bằng Skype

             (..) hoặc sẽ không thể tham dự.

 Ban Liên Lạc và Phối Hợp chúng tôi cần được tất cả quí vị giúp ý kiến và tiếp tay trong công tác Vận động Liên Kết để hoành thành công tác mà Hội Nghị Liên Kết kì I đã trao phó và đạt được mục tiêu thành lập một cơ cấu vững chắc ở hải ngoại cho việc hỗ trợ đồng bào trong nước đòi hỏi Tự Do, Nhân Quyền và Dân Chủ cho Việt Nam.

 Xin cám ơn quí vị.

Trân trọng,

Ngày 28, tháng 3, năm 2016

TM Ban Liên Lạc và Phối Hợp Vận động Liên Kết Người Việt Hải Ngoại

Bác sĩ Nguyễn Quyền Tài, Trưởng Ban 

 Nguyễn Quyền Tài

BAN LIÊN LẠC & PHỐI HỢP

Vận Động Liên Kết Người Việt Hải Ngoại

 -  Trưởng Ban: Bác sĩ Nguyễn Quyền Tài

-   Phó Ban Nội Vụ: Bác Sĩ Đỗ Văn Hội

-   Phó Ban Ngoại Vụ: Bác Sĩ Nguyễn Thể Bình

-   Tổng Thư Ký: Ông Trần Văn Đông

-   Thủ Quĩ: Cô Phạm Thu Thảo

 Đính kèm: Thư Ngỏ 1 và 2

image086

23 Tháng Năm 2016(Xem: 12722)
11 Tháng Hai 2016(Xem: 12523)
Xem ra chữ nghĩa thời đại mới tại Việt Nam nếu không phiền lụy vì ý nghĩa chính trị thì cũng dùng được. Đám trẻ Việt Nam du học tại Cựu Kim Sơn kháo nhau Super Bowl 50 kỳ này, Mỹ chơi tới bến.