Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris

01 Tháng Năm 201911:07 CH(Xem: 4308)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ TƯ  01 MAY 2019


Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris


Fr: bichxuan Olier


image049


https://www.youtube.com/watch?v=7G5Vz8JkSts

31 Tháng Bảy 2018(Xem: 5932)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 6096)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 5820)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 5461)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 5621)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 5725)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 6420)
30 Tháng Giêng 2018(Xem: 6624)