Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris

01 Tháng Năm 201911:07 CH(Xem: 1662)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ TƯ  01 MAY 2019


Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris


Fr: bichxuan Olier


image049


https://www.youtube.com/watch?v=7G5Vz8JkSts

05 Tháng Tư 2019(Xem: 1999)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 2023)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 2404)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 2333)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 2239)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2192)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2033)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1976)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 1959)