Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris

01 Tháng Năm 201911:07 CH(Xem: 2046)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ TƯ  01 MAY 2019


Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris


Fr: bichxuan Olier


image049


https://www.youtube.com/watch?v=7G5Vz8JkSts

19 Tháng Sáu 2019(Xem: 2296)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 2405)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 2433)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 2866)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 2752)