Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris

01 Tháng Năm 201911:07 CH(Xem: 2363)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE - THỨ TƯ  01 MAY 2019


Quốc hận Tháng Tư Đen 30/4/19 tại công trường Trocadéro Paris


Fr: bichxuan Olier


image049


https://www.youtube.com/watch?v=7G5Vz8JkSts

21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 1606)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 1735)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 1867)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 2736)
05 Tháng Tư 2019(Xem: 2793)