Tuệ Sỹ Những năm tháng Anh đi

14 Tháng Mười 20188:38 CH(Xem: 2545)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 01 OCT 2018


Tuệ Sỹ Những năm tháng Anh đi


image116


 Tue Sy hear poetry weekend Years of British go - Yen Linh Doan Video & Editing by Hungduong Oct / 14th / 2018


https://www.youtube.com/watch?v=QbOHEXUb26g


Duong Hung family


image117

27 Tháng Giêng 2019(Xem: 2638)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 3084)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 2972)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 2818)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2772)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2608)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 2581)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 2557)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 3387)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 3147)