Tuệ Sỹ Những năm tháng Anh đi

14 Tháng Mười 20188:38 CH(Xem: 918)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 01 OCT 2018


Tuệ Sỹ Những năm tháng Anh đi


image116


 Tue Sy hear poetry weekend Years of British go - Yen Linh Doan Video & Editing by Hungduong Oct / 14th / 2018


https://www.youtube.com/watch?v=QbOHEXUb26g


Duong Hung family


image117

05 Tháng Tư 2019(Xem: 462)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 698)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 758)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 902)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 851)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 712)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 764)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 814)