Tuệ Sỹ Những năm tháng Anh đi

14 Tháng Mười 20188:38 CH(Xem: 1331)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ HAI 01 OCT 2018


Tuệ Sỹ Những năm tháng Anh đi


image116


 Tue Sy hear poetry weekend Years of British go - Yen Linh Doan Video & Editing by Hungduong Oct / 14th / 2018


https://www.youtube.com/watch?v=QbOHEXUb26g


Duong Hung family


image117

27 Tháng Giêng 2019(Xem: 1289)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 1387)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 1525)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 1449)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1482)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1301)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 1289)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 1305)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 2100)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 1656)