Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

25 Tháng Mười Hai 201512:25 SA(Xem: 3886)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 25 DEC 2015

Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be


image052

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be

 

04 Tháng Chín 2016(Xem: 5316)
28 Tháng Tám 2016(Xem: 3874)
01 Tháng Sáu 2016(Xem: 4473)
01 Tháng Ba 2016(Xem: 4400)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 4485)