Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

25 Tháng Mười Hai 201512:25 SA(Xem: 3082)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 25 DEC 2015

Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be


image052

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be

 

05 Tháng Tư 2019(Xem: 332)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 582)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 638)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 791)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 756)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 618)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 673)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 706)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 752)