Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

25 Tháng Mười Hai 201512:25 SA(Xem: 2598)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 25 DEC 2015

Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be


image052

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be

 

11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 123)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 177)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 991)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 437)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 695)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 665)