Hùng Dương: Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)

06 Tháng Sáu 20178:04 CH(Xem: 2409)

VĂN HÓA ONLINE - YOUTUBE  - THỨ  TƯ  07 JUNE  2017


Nắng đổ sau vườn (Sunny backyard shed)


The heavy rains early summer,


little miss sunshine glimmering pale backyard,


Musician who remember that the list Y Van ...


https://www.youtube.com/watch?v=unf4QXzJMDE


image036


Duongdinhhung

01 Tháng Ba 2016(Xem: 4192)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 4270)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 4113)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 4138)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3733)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4637)