Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

25 Tháng Mười Hai 201512:25 SA(Xem: 4972)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ SÁU 25 DEC 2015

Bích Xuân Paris: Ngàn ánh sao đêm Noel

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be


image052

https://www.youtube.com/watch?v=sEQjDJsQW58&feature=youtu.be

 

01 Tháng Ba 2016(Xem: 5732)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 5690)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 5498)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 5535)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 5111)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 6095)