Hồ Trường - Thơ Nguyễn Bá Trác - TN Lệ Ba

11 Tháng Sáu 201412:00 SA(Xem: 4959)

Hồ Trường-Thơ Nguyễn Bá Trác- Thi ngâm Lệ Ba / Nghệ thuật tượng giấy

image006

by Hungduong

+++++++++++++++++++

JuicePlus+

tquy.TowerGarden.com

On Monday, June 9, 2014 7:14 PM, Quach wrote:

Tượng chỉ làm bằng giấy mà thôi

PAPER!!!!!!!! IT'S PAPER!!!!!

You will never believe this, but it's PAPER!!!!!!!! IT'S PAPER!!!!! Yes, only paper. But wait til you see it. Absolutely amazing.

 

 

 

 

 

 

02 Tháng Giêng 2020(Xem: 189)
21 Tháng Mười Một 2019(Xem: 351)
29 Tháng Mười 2019(Xem: 453)
20 Tháng Mười 2019(Xem: 457)
19 Tháng Sáu 2019(Xem: 1175)