Hồ Trường - Thơ Nguyễn Bá Trác - TN Lệ Ba

11 Tháng Sáu 201412:00 SA(Xem: 8390)

Hồ Trường-Thơ Nguyễn Bá Trác- Thi ngâm Lệ Ba / Nghệ thuật tượng giấy

image006

by Hungduong

+++++++++++++++++++

JuicePlus+

tquy.TowerGarden.com

On Monday, June 9, 2014 7:14 PM, Quach wrote:

Tượng chỉ làm bằng giấy mà thôi

PAPER!!!!!!!! IT'S PAPER!!!!!

You will never believe this, but it's PAPER!!!!!!!! IT'S PAPER!!!!! Yes, only paper. But wait til you see it. Absolutely amazing.

 

 

 

 

 

 

09 Tháng Ba 2022(Xem: 1331)
20 Tháng Mười 2021(Xem: 1874)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 2049)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 2013)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 2259)