Hội Từ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường: Pháp Hội Di Đà

27 Tháng Mười Hai 201510:43 CH(Xem: 5369)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ HAI 28 DEC 2015

Hội Từ Bi Phụng Sự và Thầy Hằng Trường: Pháp Hội Di Đà

image028

24/12/2015

Long Beach, Nam California (Bình Sa)- - Tại hội trường Convention Center số 100 S.Pine Ave, Long Beach CA 90802, Thầy Hằng Trường và Hội Từ Bi Phụng Sự đã long trọng khai mạc Pháp Hội Di Đà 2015 được tổ chức trong 2 ngày Thứ Bảy ngày 19 và Chủ Nhật ngày 20 tháng 12 năm 2015 với sự tham dự của hằng trăm Chư Tôn Đức Tăng Ni và hàng ngàn đồng hương Phật tử tham dự Pháp Hội Di Đà 2015.

Chương trình gồm có: Giảng pháp/Tu hành, Cúng Dường Trai Tăng, Thể Dục “Thân Khỏe Tâm An” Thuyết giảng về Mạndala, Nhập đàn tràng và nghi lễ Mạndala.

Đây là hai ngày tu học về Đức Phật A Di Đà và pháp tu Tịnh Độ theo Kinh Hoa Nghiêm.

Pháp hội Di Đà là dịp để Phật tử cùng nhau niệm Phật, thiền tập, thành tâm sám hối những lỗi lầm và có cơ hội nghe thuyết giảng về Đức Phật A Di Đà và Đại Nguyện của Ngài đưa đến sự giải thoát nhẹ nhàng.

Tham dự Pháp Hội Di Đà giúp Phật tử tăng trưởng lòng thành đối với pháp môn niệm Phật và giúp khai mở tự tánh Di Đà tức bản tánh quang minh bất sinh, bất diệt sẵn có nơi mỗi người.


Phật tử còn có dịp tham dự vào việc cúng dường trai tăng. Cúng dường trai tăng là một truyền thống cao đẹp trong Phật giáo. Trong dịp nầy Phật tử đồng tề tựu chiêm ngưỡng, dâng lễ cúng dường tăng, ni đây cũng là cơ hội để tạ ơn công đức hoằng pháp hóa độ chúng sanh của các bậc tu hành, thực hành hạnh nguyện bố thí Ba La Mật, góp sức với tăng ni đồng nguyện cầu cho sự an lạc của chúng sanh và hòa bình thế giơi.

Mandala Vô Lượng Quang Minh là điểm đặc sắc của Pháp Hội, linh ứng qua sự thành tâm, tình thương và định lực của hàng ngàn đại chúng cùng sức gia trì của Đức Phật A Di Đà và Chư Bồ Tát. Công năng của đàn tràng Mandala sẽ mang lại sự an lành cho người bệnh, khổ và có sức mạnh vô song, chuyển hóa nghiệp lực cho những người có duyên tham dự đàn tràng. Ngoài ra còn có khóa tu tại gia 12 ngày Xuất Gia Vị Tha đó là nền tảng của Pháp Hội Di Đà. Những vị xuất gia là chủ lực hướng dẫn đại chúng tu hành trong hai ngày Pháp Hội. Bên cạnh đó còn có khóa tu Bồ Tát Tại Gia Hộ Pháp dành cho những Phật tử tại gia muốn thọ Bồ Tát Giới thực hành hạnh vị tha, tiến tu hộ trì chánh pháp, tạo cuộc sống an lạc nhẹ nhàng và là một thuận duyên cho những ai phát tâm tu đạo Bồ Tát.

Pháp Hội lần này là sự chuyển hướng từ thực hành nghi lễ ra sự thực tu định lực. Phật tử sẽ cùng nhau niệm Phật, thiền tập, trì tụng Di-Đà Sám Pháp, thành tâm sám hối những lỗi lầm và có cơ hội nghe thuyết giảng về Đức Phật A Di Đà. Tham dự ba ngày pháp hội, lợi ích tu tập sẽ giúp Phật tử tăng trưởng lòng thành đối với Pháp môn niệm Phật và giúp khai mở tự tánh Di Đà, tức bản tánh quang minh bất sinh bất diệt sẵn có trong mỗi con người chúng ta.

Qúy vị muốn tìm hiểu về những sinh hoạt của Hội Từ Bi Phụng Sự xin liên lạc: (714) 631-7981, vào trang web: www.phaphoidida.com hoặc đến Trung Tâm iTC số 12201 Brookhurst St, Thành Phố Garden Grove./

29 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 5199)
06 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 6870)
24 Tháng Mười 2015(Xem: 5317)
Có vẻ như trang phục của Chủ tịch Tập Cận Bình và Đệ nhất Phu nhân Trung Quốc thường có nét giống nhau về màu sắc.