Dr. Hùng Dương: "Giấc mộng bên sông"

05 Tháng Giêng 20177:06 CH(Xem: 1642)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  06   JAN  2017


Năm mới... đôi khi chỉ là " giấc mộng bên sông " qua giọng ngâm Nhật Quỳnh


https://www.youtube.com/watch?v=NGplrFinhOo


image035


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video Thơ - Giấc mộng bên sông- Nhật Quỳnh ...by Duongdinhhung


image036


27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 106)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 144)
11 Tháng Mười Một 2018(Xem: 209)
30 Tháng Mười 2018(Xem: 237)
14 Tháng Tám 2018(Xem: 1060)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 507)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 772)