Dr. Hùng Dương: "Giấc mộng bên sông"

05 Tháng Giêng 20177:06 CH(Xem: 2283)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  06   JAN  2017


Năm mới... đôi khi chỉ là " giấc mộng bên sông " qua giọng ngâm Nhật Quỳnh


https://www.youtube.com/watch?v=NGplrFinhOo


image035


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video Thơ - Giấc mộng bên sông- Nhật Quỳnh ...by Duongdinhhung


image036


05 Tháng Tư 2019(Xem: 500)
27 Tháng Giêng 2019(Xem: 735)
17 Tháng Giêng 2019(Xem: 792)
07 Tháng Giêng 2019(Xem: 942)
13 Tháng Mười Hai 2018(Xem: 898)
27 Tháng Mười Một 2018(Xem: 736)
22 Tháng Mười Một 2018(Xem: 794)