Dr. Hùng Dương: "Giấc mộng bên sông"

05 Tháng Giêng 20177:06 CH(Xem: 6607)

"VĂN HÓA ONLINE-CALIFORNIA"  THỨ  SÁU  06   JAN  2017


Năm mới... đôi khi chỉ là " giấc mộng bên sông " qua giọng ngâm Nhật Quỳnh


https://www.youtube.com/watch?v=NGplrFinhOo


image035


Duongdinhhung


Attachments area


Preview YouTube video Thơ - Giấc mộng bên sông- Nhật Quỳnh ...by Duongdinhhung


image036


14 Tháng Tám 2018(Xem: 6507)
31 Tháng Bảy 2018(Xem: 6202)
08 Tháng Năm 2018(Xem: 6335)
01 Tháng Năm 2018(Xem: 6078)
22 Tháng Tư 2018(Xem: 5697)
08 Tháng Tư 2018(Xem: 5909)
13 Tháng Ba 2018(Xem: 5979)
08 Tháng Hai 2018(Xem: 6691)