Hồ sơ mật CIA chưa từng giải mã hay dịch (kỳ 2)

03 Tháng Năm 201611:28 CH(Xem: 4692)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  TƯ  04  MAY  2016

Hồ sơ mật CIA chưa từng giải mã hay dịch (kỳ 2)

 

image072

Taylor Mission 1961 (chỉ cần đọc pages 1-40 - phái đòan Tướng Taylor tường trình bi quan về VN)

 

http://www.foia.cia.gov/sites/default/files/document_conversions/5829/CIA-RDP86B00269R000200030001-5.pdf

 

image075

18 Tháng Năm 2015(Xem: 6308)