Thu Đến Rồi Đó Em

06 Tháng Chín 201810:49 CH(Xem: 597)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ - THỨ SÁU 07 SEP 2018


Thu Đến Rồi Đó Em

30

Mời nghe/xem một bài thơ phổ nhạc Tango (bài nhạc có notes trong attach):

Thu Đến Rồi Đó Em (thơ Sóng Việt Đàm Giang, nhạc Phạm Anh Dũng) Nguyên Thảo hát, Quang Đạt hòa âm (Hoàng Khai Nhan video):

29

https://www.youtube.com/watch?v=TdF14NpnnyQ&list=PL0FJzQa1Qa89Adj2-mQoD_75g_TjBPWr2&t=0s&index=30

Nguyên Thảo

12 Tháng Ba 2017(Xem: 2100)
23 Tháng Hai 2017(Xem: 1573)
24 Tháng Giêng 2017(Xem: 1570)
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 1773)
15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 1754)
03 Tháng Mười Một 2016(Xem: 1672)
(thân tặng Nguyễn Đình Cường & Ngọc Long)