Thu Đến Rồi Đó Em

06 Tháng Chín 201810:49 CH(Xem: 1240)

VĂN HÓA ONLINE - VĂN NGHỆ - THỨ SÁU 07 SEP 2018


Thu Đến Rồi Đó Em

30

Mời nghe/xem một bài thơ phổ nhạc Tango (bài nhạc có notes trong attach):

Thu Đến Rồi Đó Em (thơ Sóng Việt Đàm Giang, nhạc Phạm Anh Dũng) Nguyên Thảo hát, Quang Đạt hòa âm (Hoàng Khai Nhan video):

29

https://www.youtube.com/watch?v=TdF14NpnnyQ&list=PL0FJzQa1Qa89Adj2-mQoD_75g_TjBPWr2&t=0s&index=30

Nguyên Thảo

23 Tháng Hai 2017(Xem: 2054)
24 Tháng Giêng 2017(Xem: 2002)
02 Tháng Giêng 2017(Xem: 2275)
15 Tháng Mười Một 2016(Xem: 2272)
03 Tháng Mười Một 2016(Xem: 2203)
(thân tặng Nguyễn Đình Cường & Ngọc Long)
16 Tháng Mười 2016(Xem: 2267)