Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

21 Tháng Hai 201611:17 CH(Xem: 3381)

"BÁO VĂN HÓA-CALIFORNIA" THỨ  HAI 22 FEB  2016

Vũ điệu tân kỳ tuyệt diệu

https://youtube.com/embed/1yuxRt16F2w?rel=0

image078

Posted by: Ngu Vu <nguvu2012@yahoo.com>

01 Tháng Ba 2016(Xem: 3384)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 3417)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 3308)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 3309)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 2900)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 3842)