Ann Dang: Có bao giờ em hỏi...Quê hương mình ở đâu ?

10 Tháng Sáu 201512:14 SA(Xem: 5459)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 10 JUNE 2015

Ann Dang

Có bao giờ em hỏi...Quê hương mình ở đâu ?

Có bao giờ em hỏi...Tháng mấy trời mưa ngâu ?

https://m.youtube.com/watch?v=5bO5m7heCTE

blank
01 Tháng Ba 2016(Xem: 5401)
21 Tháng Giêng 2016(Xem: 5456)
04 Tháng Giêng 2016(Xem: 5301)
20 Tháng Mười Hai 2015(Xem: 5339)
30 Tháng Mười Một 2015(Xem: 4910)
22 Tháng Mười Một 2015(Xem: 5863)
14 Tháng Mười 2015(Xem: 5683)
07 Tháng Mười 2015(Xem: 5546)