Ann Dang: Có bao giờ em hỏi...Quê hương mình ở đâu ?

10 Tháng Sáu 201512:14 SA(Xem: 4892)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 10 JUNE 2015

Ann Dang

Có bao giờ em hỏi...Quê hương mình ở đâu ?

Có bao giờ em hỏi...Tháng mấy trời mưa ngâu ?

https://m.youtube.com/watch?v=5bO5m7heCTE

blank
04 Tháng Năm 2015(Xem: 5322)
24 Tháng Hai 2015(Xem: 5149)
Kỷ niệm 43 năm "Love Story" ra đời
06 Tháng Giêng 2015(Xem: 5776)