Ann Dang: Có bao giờ em hỏi...Quê hương mình ở đâu ?

10 Tháng Sáu 201512:14 SA(Xem: 7122)
"BÁO VĂN HÓA - CALIFORNIA" THỨ TƯ 10 JUNE 2015

Ann Dang

Có bao giờ em hỏi...Quê hương mình ở đâu ?

Có bao giờ em hỏi...Tháng mấy trời mưa ngâu ?

https://m.youtube.com/watch?v=5bO5m7heCTE

blank
20 Tháng Mười 2021(Xem: 459)
13 Tháng Mười 2021(Xem: 432)
01 Tháng Mười 2021(Xem: 556)
05 Tháng Bảy 2021(Xem: 903)
26 Tháng Chín 2020(Xem: 2333)