Từ mất "ghế" mất "quyền" đến họa mất "nước"!

23 Tháng Năm 201312:00 SA(Xem: 4190)
dsc07798_dai_hoa_mat_ghe
07 Tháng Tám 2016(Xem: 3478)
Kinh tế thị trường kiểu chi mà lạ rứa?
31 Tháng Bảy 2016(Xem: 1950)
11 Tháng Bảy 2016(Xem: 1874)
21 Tháng Bảy 2014(Xem: 4522)
Nữ Dân biểu Sharon Quirk-Silva đang nói chuyện với phòng Thương Mại Việt Mỹ tại Câu Lạc Bộ Văn Hóa & Báo Chí, bên cạnh là ông Dann Vail, một thành viên trong Hội đồng Quản trị của VACOC.